ID bài viết : 00077989 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

HS120,HS100 và SSLOW có chung một tỉ lệ khung ảnh, nhưng sự khác nhau là nằm ở đâu?

  Sự khác nhau giữa HS120,HS100 và SSLOW

  Định dạng ghi lại là khác nhau

  Dù cả hai đều được ghi tại cùng một tỉ lệ khung hình, nhưng khác định dạng ghi

  • SSLOW: Chế độ ghi lại rất chậm
   Tỉ lệ khung hình của phim  120p/100p được ghi lại tại 30p/25p
   Không ghi lại âm thanh
  • HS120/HS100: Chế độ ghi lại tốc độ cao
   Tỉ lệ khung hình của phim là 120p/100p
   Có ghi lại âm thanh  

  LƯU Ý:

  • Có thể chỉnh sửa hoặc phát lại phim tốc độ cao tại chế độ chiếu chậm khi sử dụng PlayMemories Home.
  • Bạn có thể tạo ra những thước phim ấn tượng với âm thanh (hoặc không có âm thanh) bằng cách kết hợp phim tốc độ bình thường và tốc độ cao bên trong một bộ phim