ID bài viết : 00077989 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

HS120,HS100 và SSLOW có chung một tỉ lệ khung ảnh, nhưng sự khác nhau là nằm ở đâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sự khác nhau giữa HS120,HS100 và SSLOW

Định dạng ghi lại là khác nhau

Dù cả hai đều được ghi tại cùng một tỉ lệ khung hình, nhưng khác định dạng ghi

 • SSLOW: Chế độ ghi lại rất chậm
  Tỉ lệ khung hình của phim  120p/100p được ghi lại tại 30p/25p
  Không ghi lại âm thanh
 • HS120/HS100: Chế độ ghi lại tốc độ cao
  Tỉ lệ khung hình của phim là 120p/100p
  Có ghi lại âm thanh  

LƯU Ý:

 • Có thể chỉnh sửa hoặc phát lại phim tốc độ cao tại chế độ chiếu chậm khi sử dụng PlayMemories Home.
 • Bạn có thể tạo ra những thước phim ấn tượng với âm thanh (hoặc không có âm thanh) bằng cách kết hợp phim tốc độ bình thường và tốc độ cao bên trong một bộ phim