ID bài viết : 00074725 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tại sao khi sử dụng ống kính SELP18200 và đã thiết lập zoom đảo ngược, hình ảnh vẫn không được lấy nét?

Zoom với ống kính SELP18200

    Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do các tính chất của cơ chế zoom ống kính
    Có thể giảm bớt hiện tượng này bằng cách sử dụng phương pháp chụp sau

    • Di chuyển tiêu cự zoom theo hướng bạn định ghi hình trước khi ghi
    • Sử dụng chế độ tự động lấy nét
    • Thu hẹp màn trập, như trong lấy nét sâu, làm sâu thêm chiều sâu ở phía bên góc rộng.