ID bài viết : 00074716 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Zoom tự chuyển động khi quay với ống kính SELP18200 hướng xuống

    Zoom với ống kính SELP18200


    Như các ống kính chất lượng cao khác đều nặng về phía trước, nó có thể di chuyển do trọng lượng riêng của mình nếu nghiêng xuống dưới.
    Bạn có thể khóa lại bằng cách chuyển zoom sang SERVO.