ID bài viết : 00074691 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Biện pháp phòng ngừa khi sử dụng ống kính SELP18200 với chân máy?

Ống kính SELP18200 và chân máy

    Vì các vấn đề về cơ chế năng lượng điện của các phần bên dưới ống kính, một số chân máy có thể không tương thích với ống kính tùy theo camera và loại chân máy được sử dụng

    Có thể khắc phục hiện tượng này bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi chân máy và đế camera đa năng giữa camera và chân máy