ID bài viết : 00074684 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Ống kính SELP18200 có tương thích với chế độ Action khi sử dụng chức năng optical camera-shake compensation?

Ống kính SELP18200 có tương thích với chế độ Action khi sử dụng chức năng optical camera-shake compensation?

    Có tương thích