ID bài viết : 00140678 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Phần mềm nào có thể chỉnh sửa user bit và mã thời gian của video định dạng XAVC S không?

    Phần mềm nào có thể chỉnh sửa user bit và mã thời gian của video định dạng XAVC S không?

    CẢNH BÁO: Phần mềm của bên thứ ba chỉ được đề nghị sử dụng để thuận tiện cho bạn và nó đều có rủi ro khi dùng. Sony không hỗ trợ đảm bảo độ tin cậy của bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào .

    Phần mềm đi kèm không tương thích với các định dạng phim XAVC S. Một trong những ứng dụng của bên thứ ba liệt kê dưới đây là cần thiết để chỉnh sửa các thiết lập mã thời gian và user bit .

    • Sony Creative Software Vegas™ Pro 13
    • Grassvalley® EDIUS v7.3