ID bài viết : 00078010 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Khi sử dụng chức năng NFC, nên chọn chế độ nào trong máy ảnh?

Sử dụng chức năng NFC

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chạm điện thoại thông minh vào máy ảnh khi chọn chế độ chụp sau đây.

MOVIE: Movie mode
PHOTO: Photo mode
INTVL: Interval photo recording mode
MOVIE: Chế độ quay phim
PHOTO: chế độ hình ảnh
INTVL: Khoảng thời gian chế độ ghi hình ảnh

LƯU Ý: Hãy chắc chắn rằng bạn hủy bỏ chế độ sleep và mở khóa màn hình của điện thoại thông minh.