ID bài viết : 00078010 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Khi sử dụng chức năng NFC, nên chọn chế độ nào trong máy ảnh?

Sử dụng chức năng NFC

  Chạm điện thoại thông minh vào máy ảnh khi chọn chế độ chụp sau đây.

  MOVIE: Movie mode
  PHOTO: Photo mode
  INTVL: Interval photo recording mode
  MOVIE: Chế độ quay phim
  PHOTO: chế độ hình ảnh
  INTVL: Khoảng thời gian chế độ ghi hình ảnh

  LƯU Ý: Hãy chắc chắn rằng bạn hủy bỏ chế độ sleep và mở khóa màn hình của điện thoại thông minh.