ID bài viết : 00076697 / Sửa lần cuối : 18/04/2014

Tôi không thể chụp hình ảnh từ phim được lưu trong thiết bị ghi (như là ổ đĩa cứng). Tôi cũng không thể phân loại các đoạn phim này

Chụp ảnh từ các đoạn phim

    Bạn không thể chia nhỏ hay chụp hình ảnh từ các đoạn phim khi phát các đoạn này trên 1 thiết bị lưu trữ như là ỗ đĩa của máy ảnh.