ID bài viết : 00072835 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Máy ảnh có bộ nhớ trong không?

Bộ nhớ trong

    Bộ nhớ trong dùng để chụp và lưu trữ hình ảnh không được cài đặt.