ID bài viết : 00072835 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Máy ảnh có bộ nhớ trong không?

Bộ nhớ trong

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bộ nhớ trong dùng để chụp và lưu trữ hình ảnh không được cài đặt.