ID bài viết : 00072828 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Khó để xem Motion Shot Video rõ ràng bởi khoảng cách giữa các ảnh quá rộng hoặc quá hẹp

Motion Shot Video

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách hình ảnh trong Motion Shot Video với chuyển động Motion Interval ADJ tại Playback Settings.