ID bài viết : 00072821 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thế nào để chụp Motion Shot Video?

Motion Shot Video

    Motion Shot Video là chức năng trong chế độ xem lại. Nó không thể được ghi lại trong chế độ chụp. Để biết chi tiết về cách phát lại các tập tin Motion Shot Video, hãy tham khảo sách hướng dẫn của máy.