ID bài viết : 00138563 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

BRAVIA không xuất hiện trên màn hình của thiết bị tương thích với chức năng Chia sẻ màn hình hoặc Wi-Fi Direct.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra mục sau nếu BRAVIA không được hiển thị trên màn hình của thiết bị tương thích với tính năng Chia sẻ màn hình hoặc tính năng Wi-Fi Direct:

Đối với các thiết bị tương thích với tính năng Chia sẻ màn hình,
Vui lòng đảm bảo rằng ngõ vào của Tivi được đặt thành Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình).

Đối với các thiết bị tương thích với Wi-Fi Direct

 • Đối với các mẫu máy năm 2014:
  Vui lòng đảm bảo cài đặt Wi-fi cài sẵn và Wi-Fi Direct được đặt là Bật. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này từ menu của Tivi.

 • Đối với Android TV:
  Vui lòng kiểm tra xem Wi-Fi Direct có được đặt thành On (Bật) không bằng cách sau:
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  3. Chọn Wi-Fi Direct
  4. Chọn On (Bật).

   Sau khi kiểm tra, vui lòng chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).


Nếu các bước trên không khắc phục được sự cố, hãy làm theo các bước sau:

 • Đối với các mẫu Tivi 2014:
  1. Đảm bảo rằng Tivi và bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) không được kết nối sử dụng tần số kênh 12 hoặc 13. Nếu kênh không dây được đặt tần số đó, BRAVIA sẽ không xuất hiện trên các thiết bị tương thích.

   LƯU Ý: Liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được trợ giúp xác minh cài đặt này.

  2. Thay đổi tần số kênh không dây của bộ định tuyến không dây giữa kênh 1 và kênh 11

   LƯU Ý: Tham khảo tài liệu hướng dẫn của bộ định tuyến không dây để biết thông tin chi tiết về cách thay đổi tần số kênh không dây.
 • Đối với Android TV:
  Nếu Tivi được kết nối mạng bằng mạng LAN có dây, vui lòng thay đổi kênh kết nối bằng cách sau:
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt)
  2. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  3. Chọn Wi-Fi Direct
  4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao)
  5. Chọn Band setting (Cài đặt băng tần)
  6. Chọn Manual (Thủ công).
  7. Chọn kênh.