ID bài viết : 00138563 / Sửa lần cuối : 17/05/2022In

BRAVIA không xuất hiện trên màn hình của thiết bị tương thích với chức năng Chia sẻ màn hình hoặc Wi-Fi Direct.

  Kiểm tra mục sau đây nếu BRAVIA không được hiển thị trên màn hình của thiết bị tương thích với tính năng Chia sẻ màn hình hoặc tính năng Wi-Fi Direct:

  Đối với các thiết bị tương thích với tính năng Chia sẻ màn hình

  Đảm bảo rằng ngõ vào của Tivi được đặt thành Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình).

  LƯU Ý:

  • Nếu Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình) không được hiển thị trong menu đầu vào, nghĩa là Tivi của bạn không hỗ trợ tính năng Chia sẻ màn hình.
   Để hiển thị màn hình của thiết bị di động trên Tivi, hãy tham khảo bài viết sau đây: Cách hiển thị nội dung hoặc màn hình của thiết bị di động trên màn hình Tivi
  • Không đảm bảo khả năng kết nối với tất cả thiết bị tương thích Miracast.
  • Chất lượng video có thể bị suy giảm do các yếu tố gây nhiễu của môi trường.

  Đối với các thiết bị tương thích với Wi-Fi Direct

  • Đối với Android TV™ và Google TV:
   Đối với Android™ 8.0 trở lên, chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct). Đối với Android 7.0 hoặc cũ hơn, vui lòng đảm bảo Wi-Fi Direct được đặt thành On (Bật):
   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct). (Dành cho Android 9 hoặc mới hơn)
    • Chọn Network (Mạng) — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct). (Đối với Android 8.0)
    • Chọn Network (Mạng) — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Direct — đặt thành On (Bật) — Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct). (Dành cho Android 7.0 hoặc cũ hơn)
  • Đối với các mẫu Tivi khác:
   Hãy đảm bảo các cài đặt Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) và Wi-Fi Direct được đặt là On (Bật). Bạn có thể thay đổi các cài đặt này từ menu của Tivi.


  Nếu các bước trên không khắc phục được sự cố, hãy làm theo các bước sau:

  • Đối với Android TV (hoặc Google TV):
   LƯU Ý: Android 8.0 hoặc mới hơn không có các cài đặt sau đây.

   Nếu Tivi được kết nối mạng bằng mạng LAN có dây, vui lòng thay đổi kênh kết nối bằng cách:
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt).
   2. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   3. Chọn Wi-Fi Direct.
   4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
   5. Chọn Band setting (Cài đặt băng tần).
   6. Chọn Manual (Thủ công).
   7. Chọn kênh.
  • Đối với mẫu Tivi khác:
   1. Đảm bảo rằng Tivi và bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) không được kết nối sử dụng tần số kênh 12 hoặc 13. Nếu kênh không dây được đặt tần số đó, BRAVIA sẽ không xuất hiện trên các thiết bị tương thích.
    LƯU Ý: Liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được trợ giúp xác minh cài đặt này.
     
   2. Thay đổi tần số kênh không dây của bộ định tuyến không dây giữa kênh 1 và kênh 11.
    LƯU Ý: Tham khảo tài liệu hướng dẫn của bộ định tuyến không dây để biết thông tin chi tiết về cách thay đổi tần số kênh không dây.