ID bài viết : 00138563 / Sửa lần cuối : 24/01/2019

BRAVIA không xuất hiện trên màn hình của thiết bị tương thích với chức năng Chia sẻ màn hình hoặc Wi-Fi Direct.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra mục sau đây nếu BRAVIA không được hiển thị trên màn hình của thiết bị tương thích với tính năng Chia sẻ màn hình hoặc tính năng Wi-Fi Direct:

Đối với các thiết bị tương thích với tính năng Chia sẻ màn hình
Vui lòng đảm bảo rằng ngõ vào của Tivi được đặt thành Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình).

LƯU Ý:

Đối với các thiết bị tương thích với Wi-Fi Direct

 • Đối với Android TV™:
  Đối với Android™ 7.0 Nougat hoặc cũ hơn, vui lòng kiểm tra Wi-Fi Direct được đặt thành On (Bật) bằng cách:
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  3. Chọn Wi-Fi Direct.
  4. Chọn Wi-Fi Direct và đặt thành On (Bật).
  5. Chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).
  Đối với Android 8.0 Oreo™, chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và chọn  Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  3. Chọn Wi-Fi Direct.
  4. Chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).
 • Đối với mẫu Tivi khác:
  Vui lòng đảm bảo các cài đặt Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) và Wi-Fi Direct được đặt là On (Bật). Bạn có thể thay đổi các cài đặt này từ menu của Tivi.


Nếu các bước trên không khắc phục được sự cố, hãy làm theo các bước sau:

 • Đối với Android TV:
  LƯU Ý: 
  Hệ điều hành Android 8.0 Oreo trở lên không có các cài đặt sau đây.

  Nếu Tivi được kết nối mạng bằng mạng LAN có dây, vui lòng thay đổi kênh kết nối bằng cách:
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
  3. Chọn Wi-Fi Direct.
  4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  5. Chọn Band setting (Cài đặt băng tần).
  6. Chọn Manual (Thủ công).
  7. Chọn kênh.
 • Đối với mẫu Tivi khác:
  1. Đảm bảo rằng Tivi và bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) không được kết nối sử dụng tần số kênh 12 hoặc 13. Nếu kênh không dây được đặt tần số đó, BRAVIA sẽ không xuất hiện trên các thiết bị tương thích.
   LƯU Ý: Liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được trợ giúp xác minh cài đặt này.
    
  2. Thay đổi tần số kênh không dây của bộ định tuyến không dây giữa kênh 1 và kênh 11.
   LƯU Ý: Tham khảo tài liệu hướng dẫn của bộ định tuyến không dây để biết thông tin chi tiết về cách thay đổi tần số kênh không dây.


*Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.