ID bài viết : 00072493 / Sửa lần cuối : 24/03/2014

Tiếng vang âm bàn phím khi sử dụng menu TV.

Tiếng vang âm bàn phím khi sử dụng menu TV.

  Âm bàn phím có thể vang lên khi chế độ Live Football bật. Để tránh điều này, tắt âm bàn phím bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây.

  1. Trên điều khiển từ xa của TV Sony, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Sound.
  4. Chọn  Key Tone.
  5. Chọn Off