ID bài viết : 00073587 / Sửa lần cuối : 21/01/2015

Thông báo: "Information of the computer where data is to be saved is not set to the device".

Thông báo: "Information of the computer where data is to be saved is not set to the device".

  Thông báo này xuất hiện trên máy ảnh nếu trước đó thiết bị này không được kết nối với máy tính để thiết lập các cài đặt kích hoạt chức năng mạng không dây. Nên thiết lập phần mềm PlayMemories Home để kích hoạt chức năng mạng không dây trước khi truyền dữ liệu qua mạng.

  Làm theo các bước sau.

  1. Tắt máy ảnh .
  2. Chạy chương trình PlayMemories Home trên máy tính.
  3. Kết nối máy ảnh và máy tính qua cổng kết nối USB bằng dây cáp USB.
  4. Bật máy ảnh . 

  LƯU Ý: PlayMemories Home đăng kí máy ảnh và phát hiện chức năng mạng không dây của thiết bị.