ID bài viết : 00072209 / Sửa lần cuối : 24/03/2014

Khó thực hiện chọn trên TV khi sử dụng điều khiển từ xa touch pad.

Điều khiển từ xa touch pad

  Thực hiện các bước sau nếu khó khăn để lựa chọn một mục trên TV bằng cách sử dụng touch pad từ xa bởi vì con trỏ di chuyển hoặc nhảy xung quanh màn hình khi cố gắng để thực hiện một lựa chọn:

  1. Bấm nút Home.
  2. Chọn Settings. 
  3. Chọn System Settings.
  4. Chọn Touchpad configurations.
  5. Chọn Sensitivity Setting.
  6. Chọn  Low.