ID bài viết : 00069327 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Chia sẻ một chạm là gì (one-touch sharing)?

  "Chia sẻ một chạm" (One-touch sharing) chuyển hình ảnh, âm nhạc, các liên kết trang web và nhiều hơn nữa giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng chỉ đơn giản bằng cách chạm hai thiết bị với nhau. Bạn cũng có thể chuyển hình ảnh độ phân giải cao từ một máy ảnh hoặc chuyển liên kết trang web với máy tính.
  Bạn cần ...
  • Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
   Nội dung có thể được chia sẻ: hình ảnh, video, các trang web URL, vv
  • Máy ảnh Sony tương thích NFC tích hợp Wi-Fi và điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với các ứng dụng PlayMemories Mobile.
   Nội dung có thể được chia sẻ: hình ảnh và video (MP4)
  • Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và VAIO tích hợp công nghệ NFC.
   Nội dung có thể được chia sẻ: các trang web URL