ID bài viết : 00068705 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Tôi có thể nhập hoặc phát lại phim được quay với âm thanh PCM tuyến tính bằng phần mềm iMovie không?

    Nhập hoặc phát lại phim được quay bằng phần mềm iMovie.


    Nhập hoặc phát lại phim đã quay với âm thanh PCM tuyến tính, cập nhật hệ điều hành Macintosh Mac OS X (10,9) và sử dụng iMovie phiên bản 10 hoặc cao hơn.