ID bài viết : 00068673 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Tôi không thể chuyển không dây nội dung MP4 từ máy ảnh đến điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng với PlayMemories Mobile.

Không thể chuyển không dây nội dung MP4 từ máy ảnh đến điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng với PlayMemories Mobile.

    Máy ảnh này hoạt động với phần mềm PlayMemories™ Mobile phiên bản 3.3 hoặc mới hơn. Hãy chắc chắn rằng phiên bản mới nhất của phần mềm đã được cài đặt trên điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng. Tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại của bạn, nó có thể được tải về và cài đặt miễn phí từ Apple® Store hoặc Google Play™ Store.

    LƯU Ý:

    • PlayMemories Mobile được hỗ trợ để sử dụng với hệ điều hành Android™ 2,3-4,4 và iOS® 4.3-7.0.
    • PlayMemories Mobile is  không được bảo đảm hoạt động với tất cả các điện thoại thông minh và máy tính bảng.