ID bài viết : 00065361 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Vùng tối của hình ảnh bị nhiễu khi ghi lại với ống kính SELP1650.

    Nhiễu có thể xuất hiện trong các vùng tối của hình ảnh được ghi lại trong quá trình chụp lại với độ nhạy ISO cao. Nếu bạn đang sử dụng ISO Auto, thay đổi độ nhạy ISO sang ISO Auto Maximum để khắc phục vấn đề.     

     


    Nhiễu có thể xuất hiện trong các vùng tối của hình ảnh được ghi lại trong quá trình chụp lại với độ nhạy ISO cao. Nếu bạn đang sử dụng ISO Auto, thay đổi độ nhạy ISO sang ISO Auto Maximum để khắc phục vấn đề.