ID bài viết : 00083158 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Sự khác biệt giữa chức năng Eye AF và chức năng nhận diện khuôn mặt (Face Detection) là gì?

    Chức năng Eye AF
    Tập trung vào đôi mắt của một người. Một khung nhận diện được hiển thị trên mặt sau khi nó được hiển thị trên mắt. Không tối ưu hóa độ phơi sáng hoặc cân bằng trắng.

    Chức năng nhận diện khuôn mặt
    Điều chỉnh lấy nét trên khuôn mặt chủ thể và tối ưu hóa độ phơi sáng và cân bằng trắng.