ID bài viết : 00061747 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Làm thể nào để quên (xóa) một mạng không dây trong Windows 8.1.

  Không giống như hệ điều hành  Windows® 8, hệ điều hành Windows® 8.1 không cung cấp khả năng để chuột phải vào mạng không dây đã kết nối từ trước và cho bạn thiết lập Forget this network. Nếu bạn muốn quên (xóa) một mạng không dây trong hệ điều hành Windows 8.1, bạn sẽ cần phải thực hiện từ trong cửa sổ lệnh.

  Thực hiện các bước sau để mở 1 cửa sổ lệnh và xóa 1 mạng không dây.

  1. Mở cửa sổ Command Prompt  với quyền quản trị.
  2. Tại cửa sổ Command Prompt (admin)
   • Để hiển thị danh sách các mạng mà bạn đã kết nối tới từ trước, gõ netsh wlan show profiles.
   • Để xóa hoặc quên 1 mạng, gõ netsh wlan delete profile [wireless network name].
   •  LƯU Ý:

    • Ví dụ: c:\windows\system32>netsh wlan delete profile linksys
    • Gõ lệnh ví dụ phía trên và nhấp phím Enter sẽ trả về thông báo Profile "linksys" is deleted from interface Wi-Fi.
   • Để xóa tất cả mạng mà bạn đã kết nối tới trước, nhập netsh wlan delete profile *.
  3. Nhấp X tại góc phải phía trên để đóng cửa sổ Command Prompt (admin).