ID bài viết : 00058762 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Phía trên, phía dưới, hoặc các phần khác của USB DAC AMPLIFIER bị nóng.

    Đây không phải là 1 sự cố. Đặt USB DAC AMPLIFIER trong môi trường thông thoáng.