ID bài viết : 00057296 / Sửa lần cuối : 01/04/2019

Người dùng có thể làm được gì với 1 chạm để nghe?

    Với 1 chạm để nghe, bạn có thể chạm vào điện thoại Smartphone hoặc máy tính bảng Tablet của bạn trong một vài giây trên thiết bị nghe mà bạn muốn phát nhạc, hoặc truyền nội dung âm thanh khác. Thiết bị nghe có thể, ví dụ, là loa không dây hoặc tai nghe không dây. Các thiết bị này tự động kết nối.

    1 chạm để nghe sử dụng NFC và Bluetooth để kết nối và truyền nhạc, vì vậy điện thoại Smartphone, máy tính bảng và thiết bị nghe của bạn (loa hoặc tai nghe, v.v..) phải hỗ trợ NFC và Bluetooth.

    Với 1 chạm để nghe, bạn có thể nghe nghe nội dung từ, ví dụ, máy WALKMAN, ứng dụng YouTube, ứng dụng radio Internet như là TuneIn Radio, hoặc là các ứng dụng audio book.