ID bài viết : 00064095 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Thời gian của bộ phim hiển thị trên màn hình khác với thời gian khi dừng quay.

Thời gian của bộ phim hiển thị trên màn hình khác với thời gian khi dừng quay.

    Khi phim được ghi lại bằng máy ảnh, video được nén thành các nhóm hình ảnh và xử lý như một đơn vị. Nếu quá trình ghi được dừng lại ở giữa của một nhóm các hình ảnh thì thời gian trước và sau khi ghi sẽ khác nhau. Vì lý do này, thời gian hiển thị dữ liệu có thể hơi khác so với thời gian ghi của bộ phim. Đây không phải là một sự cố.