ID bài viết : 00064151 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Máy ảnh có tương thích với chuẩn HDMI 2.0 không?

Máy ảnh có tương thích với chuẩn HDMI 2.0 không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chiếc máy ảnh này sẽ tương thích với các tiêu chuẩn HDMI® 2.0  sau khi cập nhật phần mềm. Sẽ có thêm thông tin khi bản cập nhật phần mềm được phát hành.