ID bài viết : 00056100 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

DSC Wi-Fi không phải của Sony có thể chuyển hình ảnh tới thiết bị này không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không, nó không thể.

Truyền tải tập tin từ Wi-Fi được kích hoạt từ máy ảnh/máy quay chỉ áp dụng với Sony Cyber-shot, Alpha và Handycam với tính năng Wi-Fi.


Không, nó không thể.

Truyền tải tập tin từ Wi-Fi được kích hoạt từ máy ảnh/máy quay chỉ áp dụng với Sony Cyber-shot, Alpha và Handycam với tính năng Wi-Fi.