ID bài viết : 00056507 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Lỗi: This TV is not supported is displayed when trying to use the BRAVIA Smart Stick.(TV này không được hỗ trợ khi sử dụng BRAVIA Smart Stick.)

  Thông báo này sẽ xuất hiện vì BRAVIA® Smart Stick với Google TV™ chỉ được hỗ trợ để sử dụng với một số dòng TV của Sony®.

  Danh sách dưới đây là các dòng TV được hỗ trợ:

  • Dòng 2013 BRAVIA R
  • Dòng 2013 BRAVIA S
  • Dòng 2013 BRAVIA W
  • Dòng 2013 BRAVIA X

  LƯU Ý: Theo hình ảnh dưới đây bạn có thể tìm tên dòng máy bằng cách nhìn vào số model.

  R series model