ID bài viết : 00058504 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hoặc Tablet bằng một chạm (SBH20)

  Bằng cách chạm bộ nhận tín hiệu với một điện thoại Smartphone(*), hệ thống được tự động bật lên, và sau đó thực hiện để hoàn tất việc ghép cặp và kết nối Bluetooth tự động..

  * Dù cho chỉ có điện thoại Smartphone được đề cập trong các mô tả, các mô tả cũng có thể áp dụng với Tablet.

  1. Thiết lập công tắc thành ON trên bộ nhận tín hiệu.

  2. Chạm Smartphone trên dấu N-Mark của bộ nhận tín hiệu cho tới khi Smartphone rung và phát 1 âm thanh ngắn.

   Mở khóa màn hình của Smartphone trước khi thực hiện.

   Theo các hướng dẫn trên màn hình của điện thoại Smartphone để hoàn thành kết nối. Nếu yêu cầu mã khóa, nhập "0000".

  3. Bắt đầu phát trên Smartphone.

  Lưu ý

  • Khi công tắc NFC của bộ nhận tín hiệu được thiết lập thành OFF, bạn không thể tạo kết nối. Bạn có thể thiết lập công tắc thành OFF để ngăn ngừa bộ nhận tín hiệu bật lên hoặc kết nối với các thiết bị khác nêu bạn vô ý chạm bộ nhận tín hiệu với thiết bị khác. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập công tắc thành OFF khi bộ nhận tín hiệu được kết nối với thiết bị khác, bạn có thể ngắt kết nối giữa thiết bị bằng việc chạm bộ nhận tín hiệu với thiết bị.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Smartphone cho vị trí thiết kế được chạm trên điện thoại Smartphone.
  • Nếu việc ghép cặp và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt “NFC Easy Connect” (nếu đã được cài) trên điện thoại Smartphone, sau đó di chuyển điện thoại Smartphone chầm chậm qua dấu N-Mark.
   • Gỡ nắp điện thoại Smartphone ra nếu bạn sử dụng vỏ Smartphone.