ID bài viết : 00058489 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hoặc Tablet bằng 1 chạm (SBH50)

  Bằng cách chạm bộ nhận tín hiệu với 1 điện thoại Smartphone(*), bộ nhận tín hiệu được tự động bật lên, và sau đó thực hiện để hoàn tất việc ghép cặp và kết nối Bluetooth tự động..

  * Dù cho chỉ có điện thoại Smartphone được đề cập trong các mô tả, các mô tả cũng có thể áp dụng với Tablet.

  1. Chạm Smartphone trên dấu N-Mark của bộ nhận tín hiệu cho tới khi Smartphone rung và phát 1 âm thanh ngắn.

   Mở khóa màn hình của Smartphone trước khi thực hiện.

   Theo các hướng dẫn trên màn hình của điện thoại Smartphone để hoàn thành kết nối.

  2. Bắt đầu phát trên Smartphone.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Smartphone cho địa điểm thiết kế được chạm trên điện thoại Smartphone.
  • Nếu việc ghép cặp và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt “NFC Easy Connect” (nếu đã được cài) trên điện thoại Smartphone, sau đó di chuyển điện thoại Smartphone chầm chậm qua dấu N-Mark.
   • Bỏ nắp điện thoại Smartphone nếu bạn sử dụng vỏ Smartphone.