ID bài viết : 00199793 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Tôi có thể quản lý các thiết bị Bluetooth đã kết nối bằng loa hoặc thiết bị âm thanh không?

    Thiết bị âm thanh hoặc loa có thể quản lý các chức năng phát lại của thiết bị Bluetooth® nếu thiết bị Bluetooth hỗ trợ Cấu hình điều khiển âm thanh, hình ảnh từ xa (AVRCP)