ID bài viết : 00058949 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Lỗi: SecureBoot isn't configured correctly.(SecureBoot không được cấu hình đúng cách)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thông báo SecureBoot isn't configured correctly có thể xuất hiện như một dấu mờ trên những máy tính đã nâng cấp lên hệ điều hành Windows 8.1.

Thông báo này có thể được bỏ theo các bước trong Microsoft KB Article ID 2902864.