ID bài viết : 00137869 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Nút DATA CODE không hoạt động.

Nút DATA CODE không hoạt động.

    Nút DATA CODE sẽ hoạt động cùng với bản cập nhật AVCHD. Hiện đã có sẵn với phiên bản cập nhật 4.0 hoặc cao hơn.