ID bài viết : 00064079 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Mức độ âm lượng thấp khi ghi âm với micro tích hợp. Có thể điều chỉnh tăng âm lượng không?

Mức độ âm lượng thấp khi ghi âm với micro tích hợp. Có thể điều chỉnh tăng âm lượng không?

    Bạn có thể tăng độ nhạy âm thanh của micro tích hợp bằng cách làm theo các bước sau đây.

    1. Vào menu Audio.
    2. Chọn Audio Input.
    3. Chọn INT MIC Sensitivity.
    4. Chọn High.