ID bài viết : 00057340 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Model Walkman nào có hỗ trợ Content Transfer (dành cho Mac)?

  Content Transfer (dành cho Mac) phiên bản 1.0 hỗ trợ các model Walkman sau.

  Tên Model:

  1. Mỹ
  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-E383/E384/E385

  Canada

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH303
  • NWZ-E584
  • NWZ-E383/E384/E385

  Mỹ LaTinh

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-E383/E384/E385

  Châu Âu

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F886
  • NWZ-ZX1
  • NWZ-E583/E584/E585
  • NWZ-E383/E384

  Trung quốc

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F885
  • NWZ-ZX1

  Châu Á/Thái Bình Dương

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F886/F887
  • NWZ-ZX1
  • NWZ-E383/E384/E385

  Model nước ngoài

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F886/F887
  • NWZ-ZX1
  • NWZ-E383/E384/E385

  * Nếu phiên bản firmware của Walkman của bạn trước 1.10, nó cần phải được cập nhật.