ID bài viết : 00057348 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Loại nội dung nào có thể được truyền tải bởi Content Transfer (đối với máy Mac)?

  Content Transfer (đối với máy Mac) có thể được truyền các loại nội dung sau nếu loại tập tin của nội dung tương thích với máy Walkman của bạn.

  • Nhạc
  • Hình ảnh
  • Video
  • Playlist
    

  LƯU Ý:

  • Tập tin định dạng bảo vệ bản quyền WMA và AAC (phần đuôi mở rộng: .M4P) không thể được truyền.
  • Tùy thuộc vào loại tập tin, một vài tập tin có thể được truyền dù cho loại tập tin không tương thích với Walkman của bạn. Đảm bảo rằng tập tin gửi thì tương thích với Walkman của bạn. Để biết thêm chi tiết về các loại tập tin tương thích, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của Walkman của bạn.