ID bài viết : 00055049 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

TV có thể sử dụng chức năng Miracast của Windows 8.1?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Một phần mềm cập nhật hỗ trợ chức năng Miracast của Windows 8.1 thông qua tính năng màn hình 1 chạm trên TV đang được phát triển và sẽ phát hành trong tương lai gần.