ID bài viết : 00058790 / Sửa lần cuối : 17/05/2016

Có cách nào để phát âm thanh High-Resolution Audio từ một máy Walkman?

    Nếu Walkman hỗ trợ Hi-Resolution Audio, bạn có thể nghe âm thanh High-Resolution Audio bằng cách sử dụng cáp chuyển đổi sau.

    WMC-NWH10 (Cáp chuyển đổi Walkman cho đầu ra High-Resolution Audio)

    Bạn có thể thưởng thức việc nghe lại qua chương trình phát lại High-Resolution Audio bằng Walkman thông qua USB DAC AMPLIFIER nếu bạn kết nối Walkman tới cổng USB ở phía sau của USB DAC AMPLIFIER với cáp chuyển đổi.