ID bài viết : 00063299 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Không thể sạc thiết bị từ cổng USB trên máy tính Microsoft Windows 8.1.

    Có thể khắc phục sự cố này bằng cách cập nhật trình điều khiển qua Windows Update.
    Hãy tham khảo trang web hỗ trợ sau để biết các mẫu máy bị ảnh hưởng và cách cài đặt bản cập nhật trình điều khiển.