ID bài viết : 00058614 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

DSD over PCM không thể được chọn trong cửa sổ Preferences của Hi-Res Audio Player.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

DSD over PCM không thể được chọn bởi vì USB DAC AMPLIFIER không hỗ trợ phương thức phát này.

LƯU Ý:

  • DSD over PCM là một phương thức phát được gọi là DoP (DSD Audio over PCM Frames). Một tín hiệu DSD được nhúng vào một định dạng  PCM thông thường.
  • Thiết lập Decode Mode không có trong Hi-Res Audio Player cho Mac.