ID bài viết : 00140160 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Không thể chọn định dạng RAW+JPEG khi sử dụng ứng dụng Smart Remote Control (thiết bị điều khiển từ xa thông minh).

    Không thể chọn định dạng RAW+JPEG khi sử dụng ứng dụng Smart Remote Control (thiết bị điều khiển từ xa thông minh).

    Lỗi này xảy ra khi không có thẻ nhớ gắn vào máy ảnh. Hãy chắc chắn rằng thẻ nhớ được lắp đúng cách vào máy ảnh để có thể chọn định dạng tập tin là RAW+JPEG.

    LƯU Ý:  Tập tin được định dạng RAW không thể chuyển sang thiết bị di động được. Chỉ có các tập tin định dạng JPEG mới có thể chuyển sang các thiết bị này.