ID bài viết : 00055194 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Không thể sử dụng chức năng Multiview và GPS Data Overlay của phần mềm PlayMemories Home 3.0 bằng Action Cam

  Để khắc phục tình trạng này, trước tiên cần thiết lập lại ngày giờ trên camera. Bên cạnh đó, người dùng cần, cập nhật PlayMemories Home phiên bản 3.0.02 hoặc nhưng phiên bản mới hơn.
  Đối với phiên bản PlayMemories Home 3.0.00 hay 3.0.01, các tính năng của chức năng Multi View và Data Overlay sẽ không hoạt động nếu ngày giờ chưa được thiết lập lại trên camera trước khi sử dụng.

  QUAN TRỌNG: Nếu ngày và giờ trên camera chưa được thiết lập lại trước khi sử dụng sẽ dẫn đến việc dữ liệu chính xác sẽ không được thu thập và do đó người dùng sẽ không thể sử dụng các tính năng Multi View hay GPS Data Overlay cho video. Tuy nhiên, nếu bạn đã điều chỉnh thời gian trước khi sử dụng, bạn có thể sử dụng những tính năng này bằng cách ghi đè video qua bản cập nhật phần mềm PlayMemories Home phiên bản 3.0.02

  LƯU Ý:

  • Thiết lập giờ mùa hè (giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày) [summer time (aka daylight savings time)] không có sẵn trong máy. Thời gian sẽ được tự động điều chỉnh sau khi camera nhận được tín hiệu GPS.
  • Trên máy ảnh, thiết lập On cho GPS tại menu của máy ảnh và tín hiệu GPS cần được nhận trước khi chụp.

   


  Để khắc phục tình trạng này, trước tiên cần thiết lập lại ngày giờ trên camera. Bên cạnh đó, người dùng cần, cập nhật PlayMemories Home phiên bản 3.0.02 hoặc nhưng phiên bản mới hơn.
  Đối với phiên bản PlayMemories Home 3.0.00 hay 3.0.01, các tính năng của chức năng Multi View và Data Overlay sẽ không hoạt động nếu ngày giờ chưa được thiết lập lại trên camera trước khi sử dụng.

  QUAN TRỌNG: Nếu ngày và giờ trên camera chưa được thiết lập lại trước khi sử dụng sẽ dẫn đến việc dữ liệu chính xác sẽ không được thu thập và do đó người dùng sẽ không thể sử dụng các tính năng Multi View hay GPS Data Overlay cho video. Tuy nhiên, nếu bạn đã điều chỉnh thời gian trước khi sử dụng, bạn có thể sử dụng những tính năng này bằng cách ghi đè video qua bản cập nhật phần mềm PlayMemories Home phiên bản 3.0.02

  LƯU Ý:

  • Thiết lập giờ mùa hè (giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày) [summer time (aka daylight savings time)] không có sẵn trong máy. Thời gian sẽ được tự động điều chỉnh sau khi camera nhận được tín hiệu GPS.
  • Trên máy ảnh, thiết lập On cho GPS tại menu của máy ảnh và tín hiệu GPS cần được nhận trước khi chụp.