ID bài viết : 00052722 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Máy ảnh tự động chuyển sang chế độ quay phim khi chuyển hình ảnh đến điện thoại smartphone hay máy tính bảng.

    Máy ảnh tự động chuyển sang chế độ quay nếu kết nối Wi-Fi® bị gián đoạn trong giây lát khi đang chuyển hình ảnh vào điện thoại smartphone hay máy tính bảng bằng ứng dụng PlayMemories Mobile™. Để giải quyết vấn đề này, trở lại chế độ truyền tải và thử lại chức năng gửi ảnh bằng Wi-Fi  sending images using the Wi-Fi function.