ID bài viết : 00052572 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Nút chụp hay nút zoom không hoạt động khi kết nối tới chân máy điều khiển từ xa.

    Máy ảnh không hỗ trợ chân máy điều khiển từ xa. Cho dù chân máy điều khiển từ xa có thể kết nối được với nhiều thiết bị đầu cuối của máy ảnh, nhưng nó không tương thích.