ID bài viết : 00052603 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Cửa sổ Device Stage không xuất hiện khi kết nối máy ảnh tới máy vi tính chạy trên hệ điều hành Windows 7.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Loại máy ảnh này thì không tương thích với chức năng Device Stage của hệ điều hành Windows® 7. Do đó, cửa sổ Device Stage không xuất hiện khi kết nối với máy ảnh.