ID bài viết : 00052603 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Cửa sổ Device Stage không xuất hiện khi kết nối máy ảnh tới máy vi tính chạy trên hệ điều hành Windows 7.

    Loại máy ảnh này thì không tương thích với chức năng Device Stage của hệ điều hành Windows® 7. Do đó, cửa sổ Device Stage không xuất hiện khi kết nối với máy ảnh.