ID bài viết : 00052604 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chất lượng hình ảnh được hiển thị trên điện thoại smartphone nhìn khác so với hình ảnh được ghi.

    Nếu độ sáng và màu sắc của hình ảnh được chụp khác với khi được hiển thị trên điện thoại smartphone, kiểm tra thiết lập của máy ảnh và điện thoại smartphone. Chắc chắn rằng các thiết lập phù hợp với tình huống chụp và kết quả mong muốn của hình ảnh.

    Lưu ý:

    • Để trở về các thiết lập máy ảnh thành thiết lập mặc định, nhất nút Reset.
    • Để được hướng dẫn cụ thể  về cách thay đổi các thiết lập máy ảnh, tham khảo hướng dẫn sử dụng được kèm theo sản phẩm.
    • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại smartphone để biết thêm thông tin về các thiết lập của nó.