ID bài viết : 00084954 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Mất bao lâu để sạc pin của loa Bluetooth?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu như pin đã cạn thì mất khoảng ba (3) giờ để sạc pin tích hợp của loa Bluetooth®.