ID bài viết : 00084961 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Loa Bluetooth không hoạt động

  1. Kiểm tra xem hệ thống đã được bật chưa.
  2. Nếu công tắc POWER/HOLD được thiết lập là HOLD, trượt công tắc vào chính giữa.
   Power Hold Switch

  Nếu bạn vẫn không thể vận hành loa Bluetooth®, dùng một vật mỏng như một chiếc kẹp nhỏ nhấn vào nút RESET ở phía bên trái của loa Bluetooth .
  Reset Pin

  Nếu bạn đã làm theo các bước được cung cấp mà loa vẫn không hoạt động, có thể cần phải yêu cầu sửa chữa.