ID bài viết : 00084961 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Loa Bluetooth không hoạt động

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

  1. Kiểm tra xem hệ thống đã được bật chưa.
  2. Nếu công tắc POWER/HOLD được thiết lập là HOLD, trượt công tắc vào chính giữa.
    Power Hold Switch

Nếu bạn vẫn không thể vận hành loa Bluetooth®, dùng một vật mỏng như một chiếc kẹp nhỏ nhấn vào nút RESET ở phía bên trái của loa Bluetooth .
Reset Pin

Nếu bạn đã làm theo các bước được cung cấp mà loa vẫn không hoạt động, có thể cần phải yêu cầu sửa chữa.