ID bài viết : 00057356 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Sau khi chuyển tập tin từ máy tính vào Walkman của bạn, Walkman không phản ứng hoặc không phát các tập tin.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Số lượng tập tin tối đa có thể lưu trữ trong 1 thư mục là 2,000. Khi nhiều hơn 2,000 tập tin trong một thư mục được chuyển vào Walkman của bạn, Walkman sẽ không phản ứng  hoặc sẽ không thể phát các tập tin.
Trong trường hợp này, kết nối Walkman của bạn tới máy tính thông qua cáp USB và xóa các tập tin.

LƯU Ý: Khi xóa tập tin nhạc từ Walkman của bạn, sử dụng phần mềm bạn sử dụng để truyền tập tin nhạc. Nếu bạn sử dụng Windows Explorer hoặc Mac Finder để truyền tập tin nhạc, sử dụng nó để xóa các tập tin nhạc.
Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng phần mềm, tham khảo phần Hướng dẫn sử dụng của phần mềm.