ID bài viết : 00055009 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

GPS Log là gì?

    GPS Log là 1 tính năng cho phép thông tin định vị và tốc độ di chuyển được ghi lại khi quay phim bằng cách sử dụng tính năng GPS của máy ảnh. Phần mềm được cài đặt The PlayMemories Home™ trong máy ảnh của bạn cho phép bạn nhập phim được ghi với GPS Log vào máy tính và xem các tập tin này với 1 bản đồ cho thấy các thông tin định vị.

    LƯU Ý: Số lượng tối đa là 256 tập tin log có thể được ghi mỗi ngày. Các tập tin Log không được ghi khi đạt số lượng tối đa, nhưng bạn có thể tiếp tục chụp ảnh.