ID bài viết : 00084990 / Sửa lần cuối : 17/05/2016

Phương pháp bảo vệ nội dung SCMS-T là gì?

    Phương pháp bảo vệ nội dung Serial Copy Management System  (SCMS-T) là một trong những phương pháp để bảo vệ nội dung đang được phát bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth. Một kết nối không thể được thực hiện hoặc lỗi chuyển nội dung có thể xuất hiện như là một phần của bảo vệ nội dung.